Sesiunea Naţională de Comunicări Ştiinţifice

Sesiunea Naţională de Comunicări Știinţifice A.S.I.D.își propune să creeze un spațiu propice dezvoltării profesionale și să ofere posibilitatea schimbului de idei, informații și perspective pentru participanți. Prin intermediul acesteia, ASID își propune să depăşească bariera tradiţională, provocând participanții să răspundă la o serie de întrebări care pot oferi o imagine complexă asupra momentelor-cheie din istorie. Sesiunea se adresează studenților, masteranzilor și doctoranzilor la istorie și științe conexe din București și alte centre universitare din țară.

 

Fiecare ediție a Sesiunii Naționale de Comunicări Șiințifice încearcă să propună o temă actuală, ofertantă, care să îi inspire pe participanți la discuții constructive. Cea mai recentă ediție, a XI-a, s-a axat pe tema pe care am numit-o  ”Criza. Destabilizator al raporturilor de putere” și prin care am urmărit o extindere a cercetărilor asupra cât mai multor aspecte ale fenomenelor destabilizatoare prezente încă de la începuturile existenței societății umane și până astăzi. Sesiunea de Comunicări a fost deschisă de conferința cu tema „Criza siriană. Provocare pentru umanitate”, care a avut obiectivul de a cunoaște și înțelege principalele aspecte de ordin politic, religios, social și cultural ale conflictului sirian și influența acestora în evoluția actuală a statelor europene.

wde

ded

12986983_962818710438495_8157118008145334353_n

 

Add a Comment