Departamente

ISTORIA ROMÂNIEI ȘI A SUD-ESTULUI EUROPEAN

Este un departament tradiţional, cu precursori iluştri. În prezent, departamentul şi-a orientat o parte importantă a eforturilor sale în vederea recuperării şi rescrierii unor perioade importante ale istoriei noastre naţionale.

Șef departament

Prof. dr.Mihai Retegan

Membri

Prof. dr. Adrian Mihai Cioroianu

Prof. dr. Consultant Dinu C. Giurescu

Prof.dr. Florin Muller

Prof. dr. Mirela Murgescu

Prof. dr. Sorin Rădulescu

Prof. dr. Șarlota Solcan

Prof. dr. Mihai Răzvan Ungureanu

Conf. dr. Alin Ionuț Ciupală

Conf. dr. Florentina Nițu

Lect. dr. Ion Bucur

Lect. dr. Simion Nicolae Câlția

Lect. dr.Gheorghe Marius Diaconescu

Lect. dr. Cristina Gudin

Prof. dr. Ion Bulei – profesor consultant

ISTORIE ANTICĂ, ARHEOLOGIE ŞI ISTORIA ARTEI

Departamentul are în prezent 14 membri, personalităţi marcante în domeniu. Sunt specialişti care acoperă domenii fundamentale ale istoriei antice şi arheologiei (Orientul antic, Istoria Greciei, Istoria Romei, Istoria veche a României, Epigrafie, etc.) cu o pregătire de specialitate şi cu o activitate ştiinţifică care se bucură de recunoaştere internaţională. In cadrul departamentului funcționează și două centre de cercetare, Centrul de Istorie Comparată al Societăților Antice și Seminarul de Arheologie “Vasile Pârvan”. Membrii departamentului au fost şi sunt şi în prezent iniţiatorii unor ample programe de cercetare, finanţate de CNCSIS, sunt autorii unor lucrări ştiinţifice importante şi sunt membri în principalele organisme şi organizaţii internaţionale de profil.

Departamentul de Istorie Antică, Arheologie și Istoria Artei (DIAAIA)

Șef departament:

Lect.univ.dr. Daniela Zaharia

Membri:

Prof.univ.dr. Gheorghe Vlad Nistor

Prof.univ.dr. Miron Ciho

Prof.univ.dr. Lukacs Antal

Prof.univ.dr. Ecaterina Gabriela Lung

Conf.univ.dr. Monica Chicideanu

Conf.univ.dr. Emilian Alexandrescu

Conf.univ.dr. Simona Corlan-Ioan

Conf.univ.dr. Ioan Carol Opriș

Lect.univ.dr. Carol Căpiță

Lect.univ.dr. Florica Bohîlțea-Mihuț

Lect.univ.dr. Andrei Alexandrescu

Lect.univ.dr. Valentin Bottez

Asist.dr. Alexandra Clara Țârlea

Asist.drd. Mihaela Marcu-Bogan

Profesori emeriți

Prof.univ.dr. Alexandru Vulpe, membru al Academiei Române

Prof.univ.dr. Zoe Petre

Prof.univ.dr. Lucian Boia

Prof.univ.dr. Alexandru Barnea

RELAȚII  INTERNAȚIONALE  ȘI  ISTORIE UNIVERSALĂ

Prin membrii săi, departamentul de Istorie Universală reprezintă un nucleu de cercetare şi de predare deosebit de puternic şi de activ. Departamentul este recunoscut, prin multe subcolective ale ei (Istoriografie şi istoria mentalităţilor, Bizanţ, Imperiul Otoman, Integrare Euro-Atlantică), drept centru de referinţă pentru toate universităţile din ţară. Departamentul şi membrii săi au legături strânse de colaborare cu  universităţi europene, ocupă funcţii de conducere în organisme internaţionale. Departamentul are un grup de tinere cadre didactice, cu o pregătire excepţională, 14 dintre ei având titlul de doctor în istorie, iar toţi ceilalţi sunt în faze finale ale elaborării tezelor lor.

Șef departament

Lect. Dr. Manuela Dobre

Membri

Prof. Dr. Andrei Pippidi

Prof. Dr. Adrian Severin

Prof. Dr. Bogdan Murgescu

Prof. Dr. Viorel Panaite

Prof. Dr. Valentin Stan

Prof. Dr. Ovidiu Bozgan

Conf. Dr. Rudolf Mihai Dinu

Lect. Dr. Marian Ștefănescu

Lect. Dr. Bogdan Antoniu

Lect. Dr.  Alin Matei

Asist. Dr. Alexandru Mironov

Asist. Dr. Silvana Rachieru