Structură organizațională

Asociația Studenților la Istorie „Dacia” este împărțită în 5 departamente:

 

 

  1. Comunicare și Relații Externe

Director departament: Iulia Ianculescu – iuliaianculescu@yahoo.co.uk

Departamentul de Comunicare și Relații Externe și are ca obiectiv principal promovarea proiectelor desfășurate de Asociația Studenților la Istorie „Dacia” și asigurarea unei bune comunicări atât între conducerea Facultății de Istorie și ASID, cât și între ASID și ceilalți studenți. De asemenea, departamentul de Comunicare și Relații Externe are ca atribuții și menținerea unor parteneriate constructive între ASID și celelalte ONG-uri din care facem parte (ASUB, USR, ISHA), precum și facilitarea dialogului cu celelalte asociații studențești atât din București, cât și din alte centre universitare din țară.

În plus, departamentul se ocupă și de îmbunătățirea imaginii ASID prin dezvoltarea strategiilor de promovare on-line. Membrii departamentului sunt responsabili cu realizarea materialelor grafice pentru diferitele proiecte, updatarea site-ului și a paginii de Facebook, monitorizarea comunicării din mediul on-line.

 

  1. Fundraising 

Director departament: Matei Breazu – mateibrezu96@gmail.com

Departamentul de Fundraising îl are ca director pe Matei Breazu și se ocupă în principal de crearea sau menținerea parteneriatelor cu diferite companii, instituții sau organizații. În acest sens, membrii departamentului se asigură că lista cu sponsori este actualizată periodic și lucrează în permanență pentru încheierea de noi parteneriate avantajoase pentru îndeplinirea cu succes a proiectelor asociației.

O altă sarcină a membrilor departamentului de Fundraising este și căutarea de noi oportunități de internship-uri pentru studenții facultății, motiv pentru care ei sunt foarte activi în mediul on-line.

 

  1. Management de Proiecte și Conferințe

Director departament: Teodora Chiriţoiu – teodora_chiritoiu@yahoo.com

Departamentul de Management de Proiecte și Conferințe se ocupă de inițierea proiectelor (formularea obiectivelor și scopurilor specifice), planificarea și dezvoltarea acestora, execuția propriu-zisă a proiectelor, feedback-ul și finalizarea lor.

Departamentul de Management de Proiecte și Conferințe are nevoie de implicarea tuturor membrilor Asociației, toate celelalte departamente lucrând pentru organizarea cu succes a proiectelor și conferințelor marca ASID. Membrii departamentului se ocupă nu numai de organizarea proiectelor consacrate, ci și de scrierea altora noi, de dezvoltarea continuă a activității Asociației.

 

  1. Departamentul Administrativ 

Director departament: Alexandra Peca – alexandra.peca@asid-ub.ro

Departamentul Administrativ asigură legătura dintre studenţi şi corpul administrativ şi educativ al facultăţii şi al universităţii. Cea dintâi misiune a acestui departament este aceea de a asista şi îndruma studenţii către soluţionarea problemelor de ordin social-administrativ: informaţii legate de burse şi decontări, cereri de cazare în cămin, cereri pentru modulele opționale etc. Acest departament are ca atribuții realizarea tuturor documentelor necesare bunei activități a Asociației, afișarea lor la avizierul Facultății, dacă este cazul, precum și gestionarea cererilor, carnetelor de student și a altor documente ce vor fi aduse la sediu.

În atribuțiile membrilor departamentului administrativ mai intră și colectarea bonurilor fiscale ale fiecărei achiziții, precum și a cotizației lunare.

 

  1. Resurse Umane

Director departament: Ana-Maria Lupea – analupea@yahoo.com

Departamentul de Resurse Umane asigură buna comunicare între toți membrii asociației, medierea oricăror conflicte între aceștia, precum și observarea activității fiecărui membru în parte și sesizarea conducerii Asociației atunci când un membru nu își îndeplinește atribuțiile ce  i-au fost conferite și nu participă la ședințe.

De asemenea, membrii departamentului se ocupă continuu de organizarea unor activități de teambuilding, de integrare a membrilor noi, de crearea cadrului potrivit dezvoltării fiecărui membru în parte.