Rezultatele primei etape de cazări

Rezultatele primei etape de cazări

În atenția studenților înmatriculați la programele de licență, master și doctorat la Facultatea de Istorie pentru anul universitar 2022-2023.

Au fost afișate listele provizorii cu rezultatele primei etape de cazări. Comisia de cazare a Facultății de Istorie a repartizat cele 111 locuri primite conform următoarelor criterii:
– au fost cazate persoanele cu cazuri sociale grave;
– au fost cazați etnicii români de pretutindeni;
– au fost cazați solicitanții conform mediei.

Locurile au fost distribuite procentual pentru fiecare an de studiu.

Contestațiile se trimit la adresa de e-mail cazare.istorie@unibuc.ro în maximum 24 de ore de la afișarea rezultatelor (până mâine, vineri, 23 septembrie, ora 11:00).

Cazarea efectivă în căminul la care ați fost repartizat se desfășoară în perioada 23-28 septembrie 2022, în intervalul orar 8:00-16:00, la administrația căminului.

Vă reamintim că etapa a II-a de cazări se desfășoară conform următorului calendar:
– 29 septembrie – se transmit locurile rămase neocupate către Comisia de cazare;
– 29-30 septembrie – Comisia facultății repartizează locurile;
– 1-4 octombrie – cazarea propriu-zisă în cămine.

Documentele necesare sunt:

– 2 fotografii 3/4 (tip C.I.);
– copie după C.I.;
– copie după legitimația sau carnetul de student;
– la momentul cazării se va completa și contractul de cazare în 2 exemplare.

Atenție: cazarea fizică a studenților în căminele Grozăvești B și Theodor Pallady 1 începe la 3 noiembrie 2022, dată la care va fi finalizată instalarea mobilierului.

Componența comisiei de cazare:

Președintele comisiei:
Conf. univ. dr. Florentina Nițu (decan)
Membrii comisiei:
Mihai Ochetan – student consilier
Cristiana Bulgariu – student consilier
Costin Mitea – student consilier (interimar)
Rebeca Dogaru – reprezentant ASID
Luciana Agopșa – secretar șef

Comisie contestații:
lect. univ. dr. Bogdan Antoniu (prodecan)
Sabina Coconea – student consilier (interimar)
Daniela Manole – secretar

Tabel cazări