Cazări Studențești 2022

Cazări Studențești 2022

În atenția studenților care în anul universitar 2022-2023 vor fi înmatriculați la programele de licență, master și doctorat în cadrul Facultății de Istorie:

Cererile însoțite de toate documentele necesare pentru cazare se vor depune până pe 15 septembrie 2022, EXCLUSIV ONLINE la adresa cazare.istorie@unibuc.ro!
Depunerea dosarelor în format fizic se va realiza după afișarea listelor cu repartizările studenților, la administrația căminului.

DOCUMENTE CAZARE:
1. Cerere tip
2. Fotografie scanată;
3. CI/ BI scanat;
4. Pentru cazurile sociale, se vor depune acte doveditoare (după caz):
– Adeverință de salariu;
– Adeverință de la șomaj;
– Cupoane de pensie (pe ultimele 3 luni);
– Adeverință privind venitul agricol (de la primărie);
– Certificat de deces;
– Copii după certificatele de naștere ale fraților/surorilor aflați în întreținerea părinților (preșcolari, elevi sau studenți) însoțite de adeverințe de elev/student pentru frații aflați în întreținerea părinților;
– Copie după certificatul de divorț.

Comisia va avea în vedere următoarele criterii pentru acordarea locurilor în cămin:

1. MEDIA. Repartizarea locurilor se va face în ordinea mediilor obținute în anul precedent, respectiv la examenul de Bacalaureat (pentru studenții din anul I)
2. Cazurile sociale (grave).
3. Continuitate (principiul continuității va fi luat în calcul de la media 9,00).
Rezultatele se vor afișa atât la avizier, cât și pe site-ul www.asid-ub.ro, la finalul lunii septembrie, programul urmând a fi anunțat ulterior.

Vă rugăm să urmăriți site-urile asociației și al facultății pentru informații suplimentare, deoarece mai multe detalii privind numărul de locuri sau căminele aflate la dispoziție vom putea oferi pe măsură ce acestea sunt transmise facultății.

Pentru întrebări legate de procesul de cazare, asistență la completarea documentelor sau orice alte nelămuriri, ne puteți contacta pe pagina de Facebook: https://www.facebook.com/ASID.UB
CERERE-DE-CAZARE-1