afis33

Cazări Studenţeşti

În atenția studenților care în anul universitar 2019-2020 vor fi înmatriculați în următorii ani și cicluri de studii: licență, anul II, III; master, anul II; doctorat, anul II:

În perioada 1-4 IULIE 2019, între orele 10:00 – 14:00 se pot depune CERERILE DE CAZARE în căminele Universităţii, la sediul ASID (sala 103).
Acte necesare:
1. Cerere tip, disponibilă aici
2. 2 poze tip buletin;
3. Folie protectoare;
4. Copie după CI/ BI;
5. Pentru cazurile sociale, acte doveditoare (după caz):
– Adeverință de salariu;
– Adeverință de la somaj;
– Cupoane de pensie (pe ultimele 3 luni);
– Adeverință privind venitul agricol (de la primărie);
– Certificat de deces;
– Copii după certificatele de naștere ale fraților/surorilor aflați în întreținerea părinților (preșcolari, elevi sau studenți) însoțite de adeverințe de elev/student pentru frații aflati în întreținerea părinților;
– Copie după certificatul de divorț.

Dosarele incomplete și cele depuse după încheierea programului/perioadei NUvor fi acceptate și pot cauza pierderea locului de cămin.
Comisia va avea în vedere următoarele criterii pentru acordarea locurilor în cămin:

  1. MEDIA. Repartizarea locurilor se va face în ordinea mediilor, avându-se în vedere situația școlară în urma sesiunilor de măriri şi restanţe. Studenții au obligația de a-și rezolva toate neclaritățile legate de situația școlară (note netrecute în catalog, note greșit trecute în catalog sau greșit afișate, etc.) până la data de 16 septembrie. După această dată orice modificare survenită nu va fi luată în calcul la repartiția în cămine. Studenții sunt rugați să respecte aceste reguli în mod strict pentru a evita problemele neplăcute ce pot apărea în timpul cazării;
  2.  Cazurile sociale (grave).
  3. Continuitate(principiul continuității va fi luat în calcul de la media 9,00).
    Rezultatele se vor afișa atât la avizier, cât și pe site-ul www.asid-ub.ro, la finalul lunii septembrie, programul urmând a fi anunțat ulterior.

Studenții admiși în anul universitar 2019 – 2020, anul I, cilcul licență, anul I, master și anul I, doctorat, își vor putea depune cererile de cazare în luna septembrie, urmând ca programul să fie anunțat ulterior.
Atenție! Cererile nu se pot transmite online ci doar în format fizic!

Vă rugăm să urmăriți avizierul pentru informații suplimentare, pe care vi le vom oferi de îndată ce facultatea va primi adresa oficială de cazare de la Rectoratul Universității din București.

Metodologia privind cazarea în căminele Universităţii poate fi consultată aici!

Pentru mai multe detalii despre căminele UB, accesați adresa următoare: https://unibuc.ro/student-ub/campus/

Așteptăm cererile voastre!

Comisia de cazare