17361704_1660997547249987_2752514294599916886_n

Sesiunea Națională de Comunicări Științifice – Program

Programul Sesiunii Naționale de Comunicări Științifice ASID
Ediția a XII-a, 4-6 mai 2016

Miercuri, 3 mai 2017
16:00-18:00 – „Viitorul politicii externe americane și implicațiile sale” (Amfiteatrul Iorga, etajul 1- Facultatea de Istorie)

Joi, 4 mai 2017
14:00-16:00 – „Revoluția culturală a cinematografiei românești în comunism” (Amfiteatrul Pȃrvan, etajul 3- Facultatea de Istorie)
17:00 – Cină (Cantina UB- Facultatea de Drept)

Vineri, 5 mai 2017
8:00-9:30 – Masă – Sala 103 (Sediul ASID)
10:00 – Workshop-uri
*Fiecare participant are la dispoziţie 15 minute pentru a prezenta propria lucrare, urmând o serie de Q&A timp de 5 minute la sfârşitul prezentării.*
Workshop: „Schimbări radicale ale mentalului colectiv în Epoca contemporană”, coordonat de Conf. Univ. Dr. Ioan Carol Opriş, sala 104 (etajul 1)

10:00-10:15 – Bragea Elena-Cristiana: Artă și protest. Expoziția sub real-Istanbul 2013, Universitatea din București, Facultatea de Istorie, Doctorat, Anul I

10:20-10:35 – Costea Vladimir Adrian: Proiectul de dezvoltare capitalist în Europa de Est și handicapurile sale structurale, înainte și după comunism, Universitatea din București, Facultatea de Științe Politice, Master II „Politica europeană și românească”
10:40-10:55 – Popa Andrei: Efectele „Declarației din aprilie 1964” asupra antisovietismului românesc, Universitatea din București, Facultatea de Istorie, Master II „Istoria Comunismului în România”

11:00-11:15 – Savu Francesca-Daniela: Revoluție culturală în teatrul românesc-„clasa muncitoare” și „lumea industrializării” motive utilizate în dramaturgia socialistă (anii`50-`60), Universitatea din București, Facultatea de Istorie, Anul III, Sectia Istorie

11:20-11:35 – Spînu Diana Florentina: Reconfigurarea elitei economice românești după 1989, Universitatea din București, Facultatea de Istorie, Master II, Istoria si Practica relaţiilor internaţionale

11:40-11:55 – Enache Theodora: Comunism de genul feminin. Membre și simpatizante ale mișcării comuniste din România interbelică (1921-1940), Facultatea de Istorie, Master II, Istoria Comunismului in Romania

12:00-12:15 – Iosif Ana-Maria şi Munteanu Bogdan-Claudiu: Problema nerespectării drepturilor în Republica Socialistă Cehoslovacă și izbucnirea Revoluției de Catifea, Universitatea din București, Facultatea de Istorie, Master I „Politică și Societate în secolul XX

12:20-12:35 – Micu Andrei-Alexandru: Secesionizmul albanez din Kosovo: ȋntre doctrina intervenţiei umanitare şi confruntarea ideologică, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Istorie, Relaţii internaţionale, anul III

12:40-12:55 – Filipescu Ionuț: Revoluția literelor. Procesul de alfabetizare în timpul lui Gheorghe Gheorghiu-Dej (1948-1965), Universitatea din București, Facultatea de Istorie, Doctorat, Anul II

13:00-13:15 – Sămărtinean Victor Ciprian: Activitatea U.M. 01473 (Școala Militară de Ofițeri Activi de Artilerie „ Ioan Vodă”) în timpul evenimentelor din decembrie 1989 de la Sibiu, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu (ULBS), Facultatea de Științe Socio-Umane, Master, Departamentul de Istorie și Patrimoniu
13:20-13:35 – Pătrășescu Vlad-Emanuel: Identitatea istoriei, Universitatea din București, Facultatea de Istorie, Secția Istorie, Anul II

12:40-12:55 – Floroiu Mihai: Nesupunere și contestare. Tineri împotriva dictaturii lui Nicolae Ceaușescu, Universitatea din București, Facultatea de Istorie, Master II, Istoria Comunismului ȋn Romȃnia

13:00-13:15 – Fulgeanu Alexandra: Viitorul UE. Abordări teoretice și propuneri de organizare, Universitatea din București, Facultatea de Istorie,Master II, Tehnici Diplomatice

Workshop: „Mişcări sociale în Evul mediu şi Epoca modernă”, coordonat de Conf. Univ. Dr. Cristina Gudin, sala 304 (etajul 3)

Perioada Premodernã:

10:00-10:15 – Roșu George Sorin: Marea Revoltă Țărănească Germană (1524-1525), Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu (ULBS), Facultatea de Științe Socio-Umane, Master II, Departamentul de Istorie

10:20-10:35 – Nițulescu Daniel: Imagologie etnică și stereotipuri culturale în scrierile lui Erasmus de Rotterdam, Universitatea din București, Facultatea de Istorie, Doctorat, Anul III
10:40-10:55 – Coldaș Claudia: Răscoala lui Jack Cade și începutul Războiului Rozelor între ficțiune și adevăr istoric, Universitatea din București (Alumni)

11:00-11:15 – Ciurea George-Cătălin: Mișcarea „antigrecească” (1630-1633) din perspectiva documentelor anterioare domniei lui Matei Basarab, Universitatea din București, Facultatea de Istorie, Master II, Studii Medievale

Perioada Modernă

11:20-11:35 – Girbea Laura Alexandra: Restaurația Meiji (1868-1912) și modernizarea Japoniei- un șoc cultural, Universitatea din Bucuresti, Master II, Studii Est-Asiatice, Facultatea de Limbi si Literaturi Straine

11:40-11:55 – Zisopol Aris Alexandru: Evanghelie Zappa, părintele revoluționarei idei de renaștere a Jocurilor Olimpice Moderne, Universitatea din București, Facultatea de Istorie, Secția Istorie, Anul III

12:00-12:15 – Muru Petrișor Alin: Răscoala Țărănească din 1907, Universitatea din București, Facultatea de Istorie, Master II „Istorie și Politică Militară în România sec. XIX-XXI”

12:20-12:35 – Bindar Cristian: Revoluția Franceză- Despre nobilime și burghezie la sfârșitul Vechiului Regim și începutul Noii Epoci, Universitatea din București, Facultatea de Istorie, Secția Istorie, Anul II

12:40-12:55 – Ducuță Ana Maria: Fenomenul spiritualist din Statele Unite și Europa ca mișcare socială. Influența sa asupra mediului social și cultural din secolul al XIX-lea, Universitatea „1 Decembrie 1918”, Alba Iulia, Facultatea de Istorie, Anul III, Doctorat

12:00-13:15 – Munteanu Ionel: Atitudinea României față de răscoalele balcanice din 1866-1867, Universitatea din București, Facultatea de Istorie, Master I, IPRI

14:00-16:00 – Prȃnz Sala 103 (Sediul ASID)

17361704_1660997547249987_2752514294599916886_n