alegeri

Alegeri studenţeşti 2016-2017

Alegeri studenţeşti 2016-2017

 

 

Metodologie de organizare a alegerilor reprezentanţilor studenţilor în Consiliul Facultății de Istorie și în Senatul Universității din București

 

 1. Prezenta metodologie este realizată în conformitate cu Regulamentul de alegere a reprezentanţilor studenţilor în structurile de conducere ale Universităţii din Bucureşti.
 2. Dreptul de reprezentare al studenţilor, precum şi obligativitatea includerii acestora în structurile decizionale ale instituţiilor de învăţământ superior din Principiile Declaraţiei de la Lisabona sunt recunoscute, potrivit legii. Studenţii, prin reprezentanţii lor, trebuie să fie parteneri în procesul de luare a deciziilor în domeniul educaţiei academice şi nu numai beneficiari ai serviciilor educaţionale. Studenții Facultății de Istorie au dreptul la 7 reprezentanți în Consiliul Facultății (câte un reprezentant pentru fiecare an din ciclurile licență-master și un reprezentat pentru Școala Doctorală, cu excepţia anului II- licenţa, unde există doi studenţi reprezentanţi) și un reprezentant în Senatul Universității din București.
 3. Alegerile pentru desemnarea reprezentanţilor studenţilor în Consiliul Facultății de Istorie și în Senatul Universității din București vor avea loc potrivit următorului calendar, în conformitate cu cel stabilit în cadrul ședinței Senatului Universității din București, în data de 30.09.2016:
 • 29-31 octombrie : depunere candidaturi
 • 1-4 noiembrie : perioada de campanie
 • 7-11 noiembrie : alegeri
 1. Candidaturile pentru calitatea de reprezentant se depun în scris la sala 103, etajul I, în data de 29 noiembrie, în intervalul orar 12-14 şi  în data de 31 noiembrie 2016, între orele 10:00-14:00.
 2. Alegerile se vor desfășura la sala 103, etajul I, după următorul program:

Turul I – 7.11.2014, în intervalul orar 12:00-18:00.

Turul II –9.11.2014, în intervalul orar 12:00-19:00.

 1. Alegerile se fac pe baza vot universal, direct şi secret al studenţilor reprezentaţi, prin intermediul sistemului de vot clasic, pe bază de buletine de vot. Fiecare student are dreptul la un singur vot. Reprezentarea nu este admisă.
 2. Alegerile sunt valabile dacă participă cel puţin 50% + 1 din studenții cu drept de vot de la nivelul anului de studiu, respectiv facultății în cazul reprezentantului în Senat.
 3. În cazul neîntrunirii cvorumului de prezenţă de cel puţin 50% + 1, o nouă rundă de alegeri. Aceasta va fi valabilă dacă se prezintă cel puţin 15%+1 din alegătorii de la nivelul respectiv/nivelul facultății.
 4. Sunt declaraţi aleşi candidaţii care au obţinut majoritatea voturilor alegătorilor prevăzuţi pentru nivelul respectiv.
 5. Rezultatul alegerilor va fi făcut public în cel mult 24 ore de la încheierea acestora.
 6. Studenţii ale căror drepturi au fost vătămate în cadrul procesului electoral sau care constată neregularităţi ale acestuia vor sesiza aceasta în scris Comisiei Electorale în termen de cel mult 2 zile de la data luării la cunoştinţă a aspectelor ce formează obiectul sesizării, dar nu mai târziu de o zi de la încheierea procesului de votare.