Comunicat de presă ASUB

5 decembrie 2012

COMUNICAT DE PRESĂ

 

 

Asociaţia Studenţilor din Universitatea Bucureşti (ASUB), constituită legal la nivel de Universitate în 1999, solicită Preşedintelui Senatului, Prof. Dr. Gheorghe Vlad Nistor, atât respectarea prevederilor legale în vigoare, cât şi un comportament adecvat mediului academic. Considerăm că prin atitudinea şi acţiunile întreprinse, domnul Prof. Dr. Gheorghe Vlad Nistor prejudiciază nu doar imaginea unei universităţi de elită din ţară, ci afectează în mod direct şi interesele studenţilor. În exercitarea funcţiei de Preşedinte al Senatului, domnul Prof. Dr. Gheorghe Vlad Nistor se evidenţiază prin agresivitate verbală în impunerea punctelor personale de vedere şi prin maliţiozitate faţă de cei care prezintă opinii distincte în raport cu judecăţile domniei sale.

Astfel, aducem la cunoştinţă, în cadrul Senatului Universităţii din Bucureşti, dar şi în mod public, următoarele: Prof. Dr. Gheorghe Vlad Nistor, având calitatea de Preşedinte al Senatului, a depăşit limita prerogativelor impuse de funcţia pe care o ocupă, încălcând în mod repetat şi normele legale. Considerăm că toate acestea reprezintă un abuz, rezumându-ne doar la câteva exemple elocvente:

  • În data de 31.10.2012, toate facultăţile Universităţii din Bucureşti au primit o hotărâre emisă de către Preşedintele Senatului UB (hotărârea nr.5/17.10.2012), prin care decide în nume propriu următoarele: la articolul 1 se prelungeşte termenul pentru depunerea candidaturilor studenţilor pentru locurile în Consilii şi Senat, iar la articolele 2 şi 3 se cere în mod explicit implicarea facultăţilor în procesul electoral care-i vizează strict pe studenţi. Menţionăm că atât Legea Educaţiei Naţionale (art. 208 (2) ), cât şi Carta UB (art. 124 (6)) notează precis rolul Preşedintelui Senatului, respectiv: conduce şedinţele senatului universitar şi reprezintă senatul universitar în raporturile cu rectorul. Drept urmare, funcţia de Preşedinte al Senatului nu are rol de decizie în niciunul dintre aceste două acte legislative. Mai mult, această hotărâre trece peste o decizie a Senatului, forul suprem de decizie al Universităţii, care, în şedinţa ordinară din data de 17.10.2012, stabilise calendarul alegerilor. Evidentă este data emiterii hotărării, 17.10.2012, exact data întrunirii Senatului, încercându-se astfel să se creeze iluzia valabilităţii acestui document.
  • Implicarea instituţiei de învăţământ superiror în alegerile studenţilor, aşa cum reiese din circulara respectivă, este interzisă prin articolul 203 (2) din Legea Educaţiei Naţionale, conform căreia: Conducerea instituţiei de învăţământ superior nu se implică în organizarea procesului de alegere a reprezentanţilor studenţilor. Mai mult, acelaşi lucru este interzis şi de către OM-MECTS 3666/2012 (Codul Studentului), prin art. 12.3, conform căruia cadrele didactice nu se pot implica în procedurile de alegere a studenţilor reprezentaţi, indiferent de nivelul de reprezentare. Intervenţiile se sancţionează conform prevederilor art. 312 din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Luând ca avantaj insuficienta informare sau, mai precis, lipsa ei, Preşedintele Senatului încearcă să influenţeze, în mod direct, membrii Senatului (studenţi şi cadre didactice). Afirmaţia este susţinută de mai multe argumente, unul dintre ele reprezentând însăşi situaţia taxelor pe care studenţii sunt nevoiţi să le plătească pentru diversele servicii prestate de către Universitate. Pe motiv de prioritate scăzută şi profitându-se de slaba reprezentativitate a studenţilor senatori în şedinţa extraordinară, datorită implicării acestora în procesul de repartizare a locurilor de cazare în căminele Universităţii din Bucureşti, situaţia taxelor a fost trecută la „Diverse”. De asemenea, materialele informative cu privire la propuneri şi taxe nu au fost trimise Senatorilor în conformitate cuRegulamentul de organizare şi funcţionare a Senatului Universităţii din Bucureşti, art. 8.9.

Notabilă este stăruinţa Preşedintele Senatului, a domnului Prof. Dr. Gheorghe Vlad Nistor, de a bloca validarea tuturor alegerilor studenţeşti, justificând prin existenţa a zeci de memorii, a sute de pagini, la majoritatea facultăţilor din Universitatea din Bucureşti; în fapt, ele numărând numai cateva  memorii, la 3 din cele 19 facultăţi ale Universităţii din Bucureşti.

Atitudinea Preşedintelui Senatului, a Prof. Dr. Gheorghe Vlad Nistor, duce la o sabotare conştientă a vieţii studenţeşti, lucru ce poate fi verificat prin acţiunile sale faţă de opiniile studenţilor reprezentanţi cu privire la problemele care privesc în mod direct fiecare student al Universităţii din Bucureşti. Solicităm Senatului o atenţie sporită modului în care se supun la vot diferitele propuneri, cât şi felului în care sunt numărate voturile, cerând şi publicarea pe site-ul www.unibuc.ro a minutelor aprobate de către Senat.

Cu alte cuvinte, studenţii Universităţii din Bucureşti doresc ca drepturile de care se bucură prin Legea Educaţiei Naţionale, Codul Studentului şi Carta Universitară, să le fie respectate, iar încălcarea acestora să fie sancţionată în conformitate cu art. 312 din Legea 1/2011.

Claudiu Dobrinescu – Preşedinte ASUB, 0726 119 415

Sursă aici.