Cursuri IDR

Institutul Diplomatic Român anunţă programul de înscrieri la prima serie a cursurilor cu taxă în anul 2010. Acestea se adresează persoanelor cu studii superioare, care funcţionează în aparatul de stat sau în mediul privat, interesate în perfecţionarea cunoştinţelor şi abilităţilor asociate domeniului relaţiilor internaţionale. Tematica, cronologia cursurilor, cuantumul taxelor şi condiţiile de înscriere sunt prezentate mai jos.

Nr. Titlul cursului Perioada de înscriere Perioada de desfăşurare Cuantumul taxei Persoana de contact

Protocol, etichetă şi ceremonial 16-26 februarie 1-11 martie 200 EURO Iulia Nicolae

Analiză, comunicare şi consiliere politică 1–11  martie 15-25 martie 200 EURO Iuliana Andrei

Structuri şi mecanisme de securitate în lumea contemporană 8-19 martie 22 martie – 22 aprilie 300 EURO Monica Grigorescu

Program de pregătire în domeniul relaţiilor internaţionale 22 martie –

20 aprilie

26 aprilie –

16 iulie

500 EURO Monica Grigorescu

  • Toate activităţile cuprinse în aceste programe sunt planificate în zilele lucrătoare, între orele 17-20.
  • Taxa se achită în RON, la cursul de schimb valabil în ziua demarării înscrierilor.
  • Dosarele pentru înscriere pot fi depuse la secretariatul IDR, în zilele lucrătoare, între orele 10-19. Documentele solicitate sunt următoarele:

1.      Cerere de înscriere adresată directorului general al IDR;

2.   C.V. (model european);

3.      Fotocopia cărţii de identitate;

4.      Fotocopie a diplomei de bacalaureat;

5.      Fotocopie a diplomei de licenţă;

6.      Recomandare din partea unui superior ierarhic, a unui diplomat sau a unui cadru didactic universitar.